tirsdag 30. april 2013

Månedsplan Mai 2013

Mai 2013

Det nye temaet i barnehagen i mai er JUNGELEN. Vi skal bli oppdagere som utforsker en, for oss enda ukjent, spennende plass på jorden. Også skal vi sammenligne det med andre plasser vi hadde som tema før. Finns det isbjørner i jungelen? Snakker de spansk i jungelen? Bor elg i jungelen?

Barna skal være aktive deltakere i læreprosessen.


Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.”

(Barnehageloven § 1 Formål, 2. ledd)Småfiskan fortsetter med fargeprosjektet og bondegårprosjektet. Vi skal også dra på en tur til biblioteket, mer informasjon om den kommer.


Vi skal ferie Maja 4 år!! Hurra!!Vi gleder oss til en spennende måned!! :-)


Gunhild, Antonia, Karina, Clara


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...