mandag 9. august 2010

Oppstart for nye barn

Det er veldig individuelt hvordan barn tilpasser seg den nye hverdagen, men det er uansett lurt å sette av minimum tre dager til tilvenningen. Dette er også vårt utgangspunkt når vi tar i mot nye barn og foreldre. Dersom dere har bedre tid, er dette bare positivt. Tilvenningsplanen tilpasses da den tiden som er til rådighet.

Første dag:
Denne første dagen bør foreldrene holde seg nær barnet og være tilgjengelig hele tiden. Det er viktig for tilvenningen at foreldrene aktivt er med på å introdusere det nye miljøet. Foreldrene steller barnet, sitter sammen med det under måltidet, er i rommet under lek etc. For personalet vil det å se barn og foreldre sammen gi viktig informasjon om barnets vaner hjemmefra, dets måter å kommunisere på osv., informasjon som vil bidra til å gjøre barnets senere barnehagehverdag best mulig. Den første dagen varer gjerne bare et par timer.

Andre dag:
Den andre dagen starter etter avtale med personalet og varer 4-5 timer. Personalet overtar mer av  ansvaret for barnet - men fremdeles er foreldrene med ved stell, måltid, legging. Foreldrene bør etter avtale forlate rommet / barnet en stund, gå på pauserommet el. Mens barnet sover har personale og foreldre en samtale.

Tredje dag:
Den tredje dagen planlegges etter avtale mellom foreldre og personalet.  Utgangspunktet vil være hvor godt kjnet barnet har blitt etter de to første dagene.

Vårt mål er at overgangen fra hjem til barnehage ikke skal oppleves som et brudd, men som en utvidelse av mulighetene for kontakt og nye erfaringer. Like fullt innebærer overgangen til barnehagelivet en løsrivelsesprosess for både barn og foreldre. Det kan oppleves som vanskelig å overlate barnet sitt til mennesker en ikke kjenner. Man kan bli usikker på om man gjør det rette for barnet, og på om barnet vil få det godt her og trives. Disse følelsene opplever de fleste foreldre, og hvis det kan hjelpe - snakk med barnehagen om det. Tilvenning til nytt miljø og nye situasjoner er en prosess som tar litt tid !

HVORDAN TA AVSKJED MED BARNET
Si klart i fra at/når dere går og prøv å ikke vise usikkerhet - gå når dere har sagt dere skal gå. Det er viktig at barnet får erfaring med at dere ikke går før dere sier i fra, at dere virkelig går når dere sier det, og at dere kommer tilbake etter en viss tid. Hvis dere viser usikkerhet, blir barnet usikkert og bli kjent prossessen tar lengre tid.
Dette betyr ikke at det ikke er tillatt å være usikker - men snakk med personalet om det, ikke barnet.

NÅR/HVIS BARNET GRÅTER NÅR DERE GÅR
Noen foreldre vil oppleve at barnet gråter ved avskjeden om morgenen. Både barn og foreldre kan oppleve det å ta avskjed som en litt smertelig prosess i starten. Vår erfaring tilsier imidlertid at gråten stilner like etter at foreldrene er ute av syne. Føler dere utrygghet etter å ha forlatt et gråtende barn - ring oss og hør hvordan det går! Om morgenen ved bringing er det som oftest lurt å bruke minst mulig tid i barnehagen. Av erfaring ser vi at det er bedre for barna om foreldrene heller er med inn en tur på ettermiddagen for å se i permen deres, kunst de har laget eller bare er med inn for å leke litt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...